Algemeen

Amicitia Boerhaar is een showkorps dat is opgericht op 12 oktober 1919. De naam zegt het al. Wij zijn een showkorps. Wij nemen deel aan optochten, corso’s, festivals en serenades. Jaarlijks houden wij een muzikale uitvoering voor alle donateurs, begunstigers en andere belangstellenden.

Amicitia heeft sinds 2003 een prachtig eigen verenigingsgebouw in Boerhaar. Hier vinden de repetities en lessen plaats. Het gebouw is in eigen beheer gebouwd en is geheel geluidswerend gemaakt, zodat er van buitenaf niets te horen is. Het gebouw beschikt tevens over een prima akoestiek.

Amicitia is een vereniging die valt of staat met haar leden en vrijwilligers. Binnen Amicitia worden diverse activiteiten  ondernomen om de vereniging te ondersteunen. Je kunt hierbij denken aan de oud-papieractie, de bingo, de jaarlijkse verloting tijdens de uitvoering en de ledenwerving. Alle leden en vrijwilligers spannen zich hiervoor in. Ook worden jaarlijkse activiteiten georganiseerd zoals het jeugdweekend en een gezellige dag voor de leden.