Mogelijkheden

Amicitia bestaat uit meerdere onderdelen:
- De majorettes
- De minirettes
- Het orkest
- De slagwerkgroep

Algemeen

Uiteraard worden de instrumenten en batons kosteloos door de vereniging in bruikleen gesteld. Dit geldt ook voor de kleding die tijdens de optredens gedragen wordt.

Contributie en lesgelden

Mini- en majorettes
Junior € 75,00 per jaar
Senior € 130,00 per jaar
Orkest
Junior € 75,00 per jaar
Senior € 130,00 per jaar
Slagwerk
Junior €75,00 per jaar
Senior € 130,00 per jaar
Lesgeld orkest 30 minuten € 26,25 per maand
Lesgeld slagwerk 20 minuten €17,50 per maand